เงินมัดจำ

เมื่อลงทะเบียนเข้าพัก กรุณาชำระค่ามัดจำความเสียหายด้วยเงินสด ผ่านบัตรเครดิต

นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับอนุญาตให้เข้าพักฟรี (ไม่รวมอาหารเช้า) โดยใช้เตียงร่วมกับผู้ปกครองในห้องพักเดียวกัน บริการอาหารเช้าเด็ก มีค่าใช้จ่ายท่านละ 275 บาท ยกเว้นเด็กอายุ 0-7 ปี ไม่คิดค่าอาหารเช้า

การเข้าพัก / การคืนห้องพัก

  • มาตรฐานเวลาเข้าพัก คือ 14:00 น.
  • มาตรฐานเวลาคืนห้องพัก คือ 12:00 น.
  • การคืนห้องพักล่าช้า ให้บริการตามคำขอ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ

กรณีชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต Visa, Master Card และ JCB หากท่านคืนห้องพักก่อนกำหนด (Early Check out) ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้

**โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**