รถยนต์ส่วนตัว

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK)

ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ด้วยเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) กรุงเทพ - ชลบุรี - พัทยา โดยตามป้ายทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งหน้าพัทยาเหนือ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัทยาเหนือ ใช้เส้นทางถนนพัทยาเหนือ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จะตั้งอยู่ทางซ้าย

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 160 กิโลเมตร ด้วยเส้นทาง ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ เดินทางต่อไปทางพิเศษศรีรัช และต่อเนื่อง ไปยังทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) กรุงเทพ - ชลบุรี - พัทยา โดยตามป้ายทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งหน้าพัทยาเหนือ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัทยาเหนือ ใช้เส้นทางถนนพัทยาเหนือ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จะตั้งอยู่ทางซ้าย

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา พัทยา (UTP)

ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที ระยะทาง 50 กิโลเมตร ด้วยเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 331 เดินทางต่อทางหลวงหมายเลข 36 ต่อเนื่องไปยังทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) กรุงเทพ - ชลบุรี - พัทยา โดยตามป้ายทางหลวงหมายเลข 3 มุ่งหน้าพัทยาเหนือ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพัทยาเหนือ ใช้เส้นทางถนนพัทยาเหนือ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จะตั้งอยู่ทางซ้าย

รถประจำทาง

จากกรุงเทพ

สามารถเลือกทางเดินทางโดยรถประจำทาง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิต 2), สถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออก (เอกมัย) และ สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ เข้าสู่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองพัทยา

จาก สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองพัทยา ตั้งอยู่ที่ พัทยาเหนือ

มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกบนถนนพัทยาเหนือ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เดินเท้าประมาณ 20 นาที หรือเพียง 5 นาที หากเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จะตั้งอยู่ทางซ้าย